Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Publikacje

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Publikacja Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi"
Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH PRAGA-PÓŁNOC PRASKA KAMIENICA wydanym przez Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi".Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.