Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wzornik współczesnych nagrobków

opublikowano: , admin


Szanowni Państwo!

Prezentując „Wzornik współczesnych nagrobków zalecanych dla cmentarzy o charakterze zabytkowym” pragniemy zapoznać Państwa z projektami będącymi efektem konkursu zorganizowanego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy współudziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
i Zarządu Cmentarza Powązkowskiego.

Ideą konkursu było zainspirowanie projektantów do stworzenia nowoczesnego nagrobka, którego forma harmonizowałaby z otoczeniem starych, zabytkowych cmentarzy Warszawy. Zamierzeniem organizatorów, było stworzenie katalogu projektów, z których w przyszłości mogliby korzystać wszyscy, którzy staną przed koniecznością wyboru formy pomnika odpowiedniej dla historycznego cmentarza.

Jury obradowało w składzie:

Beata Bochińska – Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego,
ks. Marek Gałęziewski – Dyrektor Zarządu Cmentarza Powązkowskiego,
arch. Jan Mazur – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
arch. Ewa Nekanda-Trepka – Stołeczny Konserwator Zabytków,
prof. Ksawery Piwocki – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, arch. Jakub Wacławek – Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Spośród 38 nadesłanych projektów wybrano
18 prezentowanych w niniejszej publikacji.

Podsumowując wyniki konkursu jury stwierdziło: „Problematyka kształtowania formy współczesnego nagrobka jest, wbrew pozorom, bardzo trudna. Sąd ma świadomość, iż niniejszy konkurs jej nie wyczerpuje, a raczej otwiera drogę do dalszej dyskusji. Nadesłane projekty w swojej większości reprezentują wysoki poziom, chociaż wiele projektów będzie wymagało sprecyzowania rozwiązań lub dokonania niewielkich korekt w zakresie funkcji bądź technologii wykonania. Nie narusza to jednak podstawowej idei projektu.”

Zachęcamy Państwa do korzystania z „Wzornika”. Liczymy także, że firmy kamieniarskie poszerzą swą ofertę o wzory zamieszczone w tej publikacji.

Warunkiem wykorzystania prezentowanych we „Wzorniku” projektów jest wpłacenie na konto autora projektu honorarium w kwocie 50 zł. Nazwiska autorów i dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Autorzy.