Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wyremontowałeś zabytek – złóż wniosek o refundację

opublikowano: Wtorek, Marzec 16, 2021 - 13:29, mlan

Zbliża się termin naboru wniosków o refundacje kosztów prac przy zabytkach, wykonanych i rozliczonych w 2020 r. Wnioski będziemy przyjmować od 1 do 30 kwietnia.

fot. Wyremontowałeś zabytek – złóż wniosek o refundację.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski prosimy składać w formie papierowej w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3. Wnioski można także wysłać na adres BSKZ. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Dokumentów, które dotrą po 30 kwietnia, zgodnie z przepisami nie możemy już rozpatrywać.

Co powinien zawierać wniosek?

Wszystkie formularze wniosków są dostępne na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www.zabytki.um.warszawa.pl w zakładce „DOTACJE” oraz w siedzibie biura. Aby nie pominąć żadnego z dokumentów, najlepiej skorzystać z listy, która znajduje się na końcu formularza wniosku (część IV formularza).

W przypadku zabytków w GEZ, należy pamiętać, że jednym z załączników wymaganych do wniosku jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zawiera ona informacje, czy wykonane prace są zgodne z uchwałą dotacyjną i czy kwalifikują się do udzielenia dotacji.

O taką opinię należy wystąpić dużo wcześniej, aby Stołeczny Konserwator Zabytków zdążył wydać opinię przed zakończeniem naboru wniosków.

Czego najczęściej brakuje?

W składanych wnioskach najczęściej brakuje: zdjęć, dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, szczegółowego kosztorysu powykonawczego na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych.
Proszę szczególnie zwrócić uwagę na to, żeby składane wnioski były kompletne. Brak załączników skutkuje przyznaniem wnioskującemu mniejszej liczby punktów, a przede wszystkim utrudnia komisji, a nawet uniemożliwia, ocenę wniosku.