Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

MIEJSKIE ZABYTKI. Remont elewacji kamienicy przy ul. Mokotowskiej 50.

opublikowano: Środa, Kwiecień 15, 2020 - 13:44, jchmurska

Właśnie zakończył się kompleksowy remont elewacji frontowej, należącej do m.st. Warszawy kamienicy przy ul. Mokotowskiej 50. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadziło nadzór konserwatorski nad tą inwestycją. Budynek został wybudowany w 1894 roku przez firmę Bronisława Pawłowskiego na zlecenie rodziny Dietzów, a następnie kupiony przez rodzinę warszawskich rzemieślników Sawickich, specjalizujących się w koronkarstwie i białoskórnictwie.


Ciekawym faktem z historii budynku, jest ponad dwutygodniowy pobyt w nim Józefa Piłsudskiego, w listopadzie 1918 roku, po jego powrocie do Warszawy. O tej historii informują tablice umieszczone na elewacji.

 

Stan techniczny elewacji kamienicy wymagał przeprowadzenia w pierwszej kolejności naprawy konstrukcji elementów nośnych płyt balkonowych oraz samych płyt kamiennych, wzmocnienia konstrukcji ścian oraz gzymsu wieńczącego. Następnie można było przystąpić do renowacji ceramicznej okładziny, konserwacji i restauracji detali architektonicznych wykonanych w narzucie oraz jako odlewy w masie sztukatorskiej, a także elementów metaloplastycznych.

 

Elewacja budynku została bardzo starannie oraz z dużym wyczuciem zaprojektowana i wykonana. Gładkie partie fasady pokryte są jasną okładziną z płytek ceramicznych, która zachowała się w bardzo dobrym stanie i wymagała oczyszczenia z zabrudzeń oraz naprawy drobnych ubytków. Nieliczne elementy okładziny, których brakowało na elewacji, zostały uzupełnione poprzez wklejenie nowych, dobranych kolorystycznie płytek. Detale architektoniczne dopełniające wystrój elewacji, w tym opaski okienne, gzyms wieńczący z bogatym fryzem płaskorzeźbionym, fryzy między kondygnacyjne, pełnoplastyczne wazy, czy boniowanie, wykonane w tynku cementowo-wapiennym oraz jako zbrojone odlewy z mas sztukatorskich, zostały poddane szczegółowym pracom konserwatorskim i restauratorskim, polegającym między innymi na ich wzmocnieniu, oczyszczeniu, uzupełnieniu i zrekonstruowaniu ubytków.

 

Piękne stalowe balustrady balkonów wymagały dużych nakładów pracy dla przywrócenia im właściwego wyglądu. Były bardzo skorodowane, z licznymi ubytkami małych dekoracyjnych elementów. Balustrady zostały poddane gruntownej naprawie, w tym oczyszczeniu, zabezpieczeniu przeciw korozji, a brakujące elementy odtworzono.

 

Bardzo dekoracyjnym i istotnym dla charakteru elewacji elementem wystroju, również poddanym naprawie i konserwacji, są metalowe obudowy stalowych belek podtrzymujących piaskowcowe płyty balkonów, tworzące atrapy masywnych konsoli. Pierwotnie wykonane z blachy cynkowo-ołowianej, zostały w czasie remontu prowadzonego w latach 90-tych XX w. częściowo wymienione na tytanowo-cynkowe.

 

Kolorystykę wypraw tynkarskich, elementów dekoracyjnych, wykonanych w narzucie oraz odlewów, określono na podstawie badań stratygraficznych. Właściwy odcień wskazanych w badaniach barw, został ostatecznie potwierdzony dzięki wielu wykonanym na elewacji próbom kolorystycznym.