Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Kościół przy pl. Grzybowskim odzyskuje świetność

opublikowano: Piątek, Styczeń 8, 2021 - 08:15, mlan

Od kliku lat trwa remont zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim. Jego rewitalizacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz m.st. Warszawy.

fot. Kościół przy pl. Grzybowskim odzyskuje świetność. Fot. BSKz

Zbudowany został według projektu Henryka Marconiego w latach 1861-1893 w stylu neoklasycznym, na planie krzyża łacińskiego. Kościół jest największą zbytkową świątynią stolicy. W latach 2019-2020, dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawy, prowadzono w nim prace konserwatorskie i roboty budowlane. Miasto na ten cel przekazało blisko 680 tys. zł.

 

Prace we wnętrzu i przy ołtarzach

 

Podczas prac konserwatorskich wykonanych w 2019 r. przeprowadzono prace restauratorskie transeptu (poprzeczna nawa położona między prezbiterium a resztą budynku) i nawy zachodniej kościoła. Konserwatorzy pracowali przy ścianach i sklepieniu, cokołach, kopule, posadzkach oraz portalach, kapitelach i obramieniach okiennych. Wszystkie te elementy oczyścili i odgrzybili. Zespolili sypiące się tynki a następnie je wzmocnili, w niektórych miejscach założyli kity i uzupełnienia. Na koniec konserwowane powierzchnie pomalowali.

 

Oprócz robót przy ścianach konserwację przeszły również elementy zabytkowego wyposażenia wnętrza kościoła. Odnowiono dwa ołtarze boczne - św. Antoniego i Chrystusa Błogosławiącego Świat. Wcześniejsze prace prowadzono przy fundamentach budowli i w kościele dolnym.
Prace zostały zakończone i efekty rewaloryzacji wnętrza świątyni można już oglądać.

 

Kościół na terenie getta

 

Kościół Wszystkich Świętych odegrał szczególną rolę w tragicznych losach stolicy. Podczas II wojny światowej znajdował się na terenie getta i stał się ośrodkiem pomocy Żydom, gdzie organizowano między innymi przerzuty ludzi na stronę aryjską. Uległ poważnym zniszczeniom podczas powstania warszawskiego. Po wojnie został odbudowany (niektóre prace zakończono dopiero w latach 70. XX w.), a w miejsce zniszczonych ołtarzy zawieszono obrazy autorstwa Michała Willmana.