Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Granice Getta

opublikowano: Poniedziałek, Listopad 22, 2010 - 17:11, admin

Granice Getta

W ramach projektu wybrano 21 punktów na obwodzie dawnego muru getta. Każdy z punktów zaopatrzono w tablicę z plastycznym planem Warszawy sprzed 1939 r. i zaznaczonym obszarem getta z 1940 r. Towarzyszący tekst zawiera podstawowe informacje o getcie w jezyku polskim i angielskim. W chodniku wyznaczono przebieg fragmentów muru. Realizatorzy projektu: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Żydowski Instytut Historyczny.