Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dotacje na zabytki

opublikowano: Piątek, Wrzesień 6, 2019 - 16:02, kzawila

Od 2019 r. obowiązują nowe zasady udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków I ujętych w GEZ.

fot. Dzięki dotacjom zabytki odzyskują dawny blask. Fot. BSKZ

Zmieniły się terminy corocznego naboru wniosków, wymagane załączniki do wniosku oraz wzory formularzy wniosków

 

Nowe, odrębne terminy naboru wniosków na prace planowane i o refundację

 

Co roku prowadzone będą dwa odrębne nabory wniosków – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych.

 

• Nabór wniosków na prace planowane będzie odbywał się tylko w październiku.

 

Np. wniosek o dotację na prace planowane na 2021 r. należy złożyć w terminie od 1 do 31 października 2020 r.

 

• nabór wniosków o refundację poniesionych kosztów będzie trwał w kwietniu w roku następującym po przeprowadzeniu prac.

 

Np. jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2019 r., wniosek o refundację można złożyć od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Dla zabytków ujętych w GEZ jest wymagana opinia SKZ

 

Ważna zmiana dotyczy właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w GEZ należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

 

O taką opinie należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz formularzami wniosków.

 

Wszystkie formularze wniosków są dostępne na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www. zabytki.um.warszawa.pl oraz w siedzibie Biura.

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: uchwała XVII_428_2019.pdf, rozmiar pliku: 254.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: wniosek na prace planowane.pdf, rozmiar pliku: 151.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: wniosek o refundację.pdf, rozmiar pliku: 156.14 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zarządzenie 1529_0210.docx, rozmiar pliku: 28.67 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: wniosek_opinia do dotacji_1.doc, rozmiar pliku: 101 KB)
  Pobierz