Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dotacje na zabytki

opublikowano: Piątek, Wrzesień 6, 2019 - 16:02, kzawila

Poniżej publikujemy informacje o nowych zasadach udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

fot. Dzięki dotacjom zabytki odzyskują dawny blask. Fot. BSKZ

Zmieniły się terminy corocznego naboru wniosków, wymagane załączniki do wniosku oraz wzory formularzy wniosków.

 

Nowe, odrębne terminy naboru wniosków na prace planowane i o refundację

 

Co roku prowadzone będą dwa odrębne nabory wniosków – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych.

 

• Nabór wniosków na prace planowane będzie odbywał się tylko w październiku.

 

Np. wniosek o dotację na prace planowane na 2021 r. należy złożyć w terminie od 1 października do 2 listopada 2020 r.

 

• nabór wniosków o refundację poniesionych kosztów będzie trwał w kwietniu w roku następującym po przeprowadzeniu prac.

 

Np. jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2019 r., wniosek o refundację można złożyć od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Dla zabytków ujętych w GEZ jest wymagana opinia SKZ

 

Ważna zmiana dotyczy właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w GEZ należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

 

O taką opinie należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz formularzami wniosków.

 

Wszystkie formularze wniosków są dostępne na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www. zabytki.um.warszawa.pl oraz w siedzibie Biura.

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: uchwała XVII_428_2019.pdf, rozmiar pliku: 254.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: wniosek na prace planowane.pdf, rozmiar pliku: 151.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: wniosek o refundację.pdf, rozmiar pliku: 156.14 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zarządzenie 1529_0210.docx, rozmiar pliku: 28.67 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: wniosek_opinia do dotacji_1.doc, rozmiar pliku: 101 KB)
  Pobierz