Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dotacje na zabytki

opublikowano: Piątek, Wrzesień 6, 2019 - 16:02, kzawila

Poniżej publikujemy informacje o zasadach udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

fot. Dzięki dotacjom zabytki odzyskują dawny blask. Fot. BSKZ

Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach
 
Co roku prowadzone są dwa odrębne nabory wniosków – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych.


• Nabór wniosków na prace planowane odbywa się tylko w październiku.

 

Np. wniosek o dotację na prace planowane na 2022 r. należy złożyć w terminie od 1 października do 1 listopada 2021 r.

 

• nabór wniosków o refundację poniesionych kosztów trwa w kwietniu w roku następującym po przeprowadzeniu prac.

 

Np. jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2020 r., wniosek o refundację można złożyć od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

 

Dla zabytków ujętych w GEZ jest wymagana opinia SKZ

 

Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w GEZ należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

 

O taką opinie należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz formularzami wniosków.

 

Wszystkie formularze wniosków są dostępne na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www. zabytki.um.warszawa.pl oraz w siedzibie Biura.

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: uchwała XVII_428_2019.pdf, rozmiar pliku: 254.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: wniosek na prace planowane.pdf, rozmiar pliku: 151.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: wniosek o refundację.pdf, rozmiar pliku: 156.14 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zarządzenie 1529_0210.docx, rozmiar pliku: 28.67 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: wniosek_opinia do dotacji_1.doc, rozmiar pliku: 101 KB)
  Pobierz