Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zarządzenie i uchwała

Czwartek, Październik 10, 2019 - 09:05
Zarządzenie Prezydenta w sprawie dotacji

ZARZĄDZENIE Nr 1529/2019 w sprawie trybu prac komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

Czytaj dalej
Poniedziałek, Wrzesień 23, 2019 - 10:12
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

.

Czytaj dalej