Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dobra Kultury Współczesnej

Wtorek, Czerwiec 1, 2021 - 10:39
Dobra kultury współczesnej

W 2019 roku został powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy zespół do spraw dóbr kultury współczesnej (dkw).* Zadaniem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków jest prowadzenie listy dóbr oraz spraw z nią związanych.

Czytaj dalej