Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Środa, Sierpień 22, 2012 - 15:52
Konferencja prasowa projektu HERITPROT

Zapraszamy na konferencję prasową.

Czytaj dalej
Wtorek, Sierpień 21, 2012 - 12:06
Gminna Ewidencja Zabytków

Pragniemy poinformować, że w dniu 24 lipca 2012 roku została założona Gminna Ewidencja Zabytków m.st. Warszawy.

Czytaj dalej
Wtorek, Sierpień 21, 2012 - 11:56
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)

Warszawa kolejny rok członkiem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (Organization of World Heritage Cities)

Czytaj dalej

Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Autor: 
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Krótki opis: 
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dziedzictwo, zgodnie z wypracowanymi ponad sto lat temu zasadami, to dobro, które otrzymujemy w depozyt od naszych ojców i dziadów. Naszym obowiązkiem jest przekazanie go w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo jest wspólnym dobrem, i tak jak obowiązkiem nas wszystkich jest codzienna dbałość o nie– bez względu na stan zasobności, przynależność narodową czy wyznaniową, ograniczenia zdrowotne czy wiekowe – naszym zadaniem jest również dbałość o eliminowanie wykluczeń w dostępie do niego. Stąd czasem trudne wybory pomiędzy wartościami kulturowymi i społecznymi.

Wtorek, Styczeń 3, 2012 - 15:21
Dotacje na zabytki

Dotacje na zabytki

Czytaj dalej
Piątek, Październik 14, 2011 - 10:04
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Czytaj dalej
previous 24 25 26 27 28 29 30 31 32