Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zmiana przepisów dotycząca ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

opublikowano: Środa, Grudzień 2, 2015 - 14:12, monika.warniewska

Z dniem 30 listopada 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badan architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015.1789)

Zmianie uległa również ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), której  wyżej wymienione rozporządzenie jest aktem wykonawczym. W związku z wprowadzonymi zmianami, w kancelarii i na stronie biura, dostępne są aktualne wnioski.