Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

opublikowano: Wtorek, Listopad 28, 2017 - 12:03, kzawila

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

W dniu 16 listopada 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVII/1492/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

 

W dniu 18 października 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LXXV/2165/2018 zmieniającą uchwałę określenia zasad udzielania dotacji.

 

Zatem od stycznia 2019 r. będą obowiązywały zmienione zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach oraz nowy formularz wniosku o udzieleni dotacji.

 

Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 31 stycznia 2019 r.

 

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski spełniające wymogi formalne (zgodne z zasadami określonymi w uchwale), będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję.

Tryb prac komisji i oceny wniosków zostanie określony w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy  na początku stycznia 2019 r.

 

Poniżej do pobrania uchwały oraz nowy formularz wniosku.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Osoby do kontaktu:

1.Ewelina Pabisiak, tel. 22 4433665, epabisiak@um.warszawa.pl
2.Anna Jastrzębska, tel. 22 4433666, ajastrzebska@um.warszawa.pl
3.Barbara Michniewicz, tel. 22 4433675, bmichniewicz@um.warszawa.pl
4.Anna Dąbrowska, tel. 22 4433649, anna.dabrowska@um.warszawa.pl
5.Piotr Zdon, tel. 22 4433664, pzdon@um.warszawa.pl
6.Paweł Kosmala, tel. 22 4433663, pkosmala@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: Uchwała dotacje 2017.pdf, rozmiar pliku: 234.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Nowy formularz wniosku o dotację obowiązujący od 2019 r.
  (plik: formularz wniosku o dotację.pdf, rozmiar pliku: 129.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała z dnia 18.10.2018 r.
  (plik: uchwała - zmiany- 18.10.2018.pdf, rozmiar pliku: 144.52 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Dotacje. O czym właściciel zabytku powinien wiedzieć. Praktyczny poradnik.
  (plik: dotacje broszura 20,12.pdf, rozmiar pliku: 4671.2 KB)
  Pobierz