Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zasady przydzielenia dotacji

opublikowano: Poniedziałek, Marzec 5, 2018 - 08:16, admin

.

.

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
W dniu 16 listopada 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVII/1492/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski spełniające wymogi formalne (zgodne z zasadami określonymi w uchwale), będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję.

Poniżej do pobrania uchwała oraz formularz wniosku.

Zapraszamy do składania wniosków.