Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zasady oceny wniosków dotacyjnych

opublikowano: Poniedziałek, Styczeń 29, 2018 - 12:02, kzawila

16 stycznia 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała Zarządzenie w sprawie trybu prac komisji i oceny wniosków dotacyjnych.

16 stycznia 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała Zarządzenie w sprawie trybu prac komisji i oceny wniosków dotacyjnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie trybu prac komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy. Znajdą w nim Państwo szczegółowe informacje dotyczące oceny wniosków dotacyjnych, min. punktacji.

 

Link do zarządzenia:

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9C20E444-0226-4D90-91DD-5DC4BE0AE04E,frameless.htm --