Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zarządzenie Prezydenta w sprawie dotacji

opublikowano: Czwartek, Październik 10, 2019 - 09:05, kzawila

ZARZĄDZENIE Nr 1529/2019 w sprawie trybu prac komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zarządzenie dotacje.docx, rozmiar pliku: 28.68 KB)
    Pobierz