Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Zabytki Niepodległej w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy
Autor: 
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków