Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wydziały BSKZ

opublikowano: Piątek, Marzec 2, 2018 - 09:19, admin

.

.

W skład Biura wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

 

Wydział Organizacji i Budżetu

Katarzyna Miłko – Naczelnik wydziału

tel.: 22 443 36 44

mail: kmilko@um.warszawa.pl

 

Wydział Dotacji i Kontroli Ewelina Pabisiak – Naczelnik wydziału

tel.: 22 443 36 65

mail: Pabisiak@um.warszawa.pl

 

Wydział Opinii Konserwatorskich – w skład którego wchodzą:

  • Sekcja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Opinii,
  • Sekcja Zabytków Ruchomych i Pomników,
  • Sekcja Parków Kulturowych,

Beata Madany – Naczelnik wydziału

tel.: 22 443 36 54

mail: bmadany@um.warszawa.pl

 

Wydział Nadzoru Konserwatorskiego, w skład którego wchodzą:

  • Sekcja Zabytków Architektury i Urbanistyki;
  • Sekcja Parków i Zabytków Zieleni,
  • Sekcja Archeologii,

Beata Sokołowska – Naczelnik wydziału

tel.: 22 443 3657

mail: bsokolowska@um.warszawa.pl

 

Wydział Badań, Edukacji i Dokumentacji

Andrzej Wolański – p.o. Naczelnika wydziału

tel.: 22 443 36 53

mail: awolanski@um.warszawa.pl

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej

 

Aneta Bojanowska

tel. 224433651

mail.: abojanowska@um.warszawa.pl

Katarzyna Zawiła

tel.:22 443 36 52

mail.: kzawila@um.warszawa.pl