Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wydział Opinii Konserwatorskich

opublikowano: Piątek, Marzec 2, 2018 - 09:24, admin

.


Do zadań Wydziału Opinii Konserwatorskich należy: przygotowanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków, wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków i przestrzeni zabytkowych, współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony zabytków oraz uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi.

 

W skład wydziału wchodzą trzy sekcje:

  • Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Opinii
  • Zabytków Ruchomych i Pomników
  • Parków Kulturowych

 

Do zakresu działania Sekcji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Opinii należy przygotowanie opinii i wytycznych w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy dotyczących zabytków nieruchomych i przestrzeni zabytkowych, a także opiniowanie wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego.

 

Do zdań realizowanych przez Sekcję Zabytków Ruchomych i Pomników należy prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników, historycznymi pracowniami artystycznymi, sporządzanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych, pomników i upamiętnień, inwentaryzacja cmentarzy zabytkowych oraz prowadzenie i nadzór nad pracami konserwatorskimi i badawczymi przy zabytkach ruchomych, stanowiących własność m.st. Warszawy oraz udostępnionych na mocy porozumień.

 

Sekcja Parków Kulturowych zajmuje się zadaniami związanymi z: tworzeniem Parków Kulturowych, zarządzaniem i nadzorem nad Parkami Kulturowymi, wydawaniem opinii związanych z funkcjonowaniem Parków Kulturowych.