Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wielkanocna wizyta u Sióstr Wizytek

opublikowano: Piątek, Kwiecień 10, 2020 - 12:48, jchmurska

Od 2008 r. trwają prace konserwatorskie i budowlane w kościele Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Miasto od wielu lat wspiera Klasztor Sióstr Wizytek udzielając dotacji na prace przy tym cennym barokowym dziele architektury. W 2019 r. przeprowadzono remont elewacji tylnej i bocznych

fot. Kościół Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu

Wizytki, a właściwie Zakon Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, został sprowadzony do Polski w 1654 r. przez królową Marię Ludwikę Gonzagę, wdowę po Władysławie IV i żonę Jana Kazimierza. Od tego czasu nieruchomość przy ul. Krakowskie Przedmieście nieprzerwanie jest ich warszawskim domem.

 

Pierwotny kościół murowany wzniesiono w latach 1664–68 i zlokalizowano go w południowej stronie założenia klasztornego. Po wybudowaniu nowej świątyni został zaadaptowany na potrzeby wewnętrzne klasztoru. Obecny kościół wznoszony był etapami w latach 1727–1764. Autorstwo projektu wciąż pozostaje kwestią sporną – archiwalnie poświadczonymi architektami budowy są Karol Bay i Jakub Fontana, a wystrój rzeźbiarsko-stiukowy, w tym słynną ambonę w kształcie łodzi, wykonał warsztat Jana Jerzego Plerscha. Kościół wraz z całym założeniem klasztornym jako jeden z nielicznych w Warszawie przetrwał II wojnę światową w niemal nienaruszonym stanie. W latach 50. XX w. wykonano remont generalny świątyni.

 

W latach 2005 i 2006 został wyremontowany dach. Natomiast w 2009 r. przeprowadzono kompleksową konserwację fasady kościoła – jednej z piękniejszych barokowych fasad w Polsce. Z uwagi na ogromne walory artystyczne fasady i wyjątkową wartość historyczną Rada m.st. Warszawy podjęła wówczas decyzję o udzieleniu 100 procent dotacji na te prace. Na podstawie wnikliwych badań stratygraficznych i laboratoryjnych, które wówczas przeprowadzono, dobrano kolorystykę barwionego w masie wapienno-piaskowego tynku, wzorowaną na pierwotnym opracowaniu barwnym. Zarówno wypracowaną kolorystykę, jak i doświadczenia z tego remontu wykorzystano w dalszych pracach na pozostałych elewacjach.

 

W latach 2017–2019 kontynuowano przerwane na kilka lat prace remontowe kościoła. W tym okresie wykonano remont konserwatorski elewacji tylnej i bocznych (powtarzając technologię prac z remontu fasady) wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (pozioma izolacja iniekcyjna oraz pionowa szlamowa). Prace te, jak i wszystkie poprzednie, były wspierane finansowo przez m.st. Warszawę. W 2019 r. dotacja wyniosła 243.000 zł.

 

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim udało się ocalić wszystkie elewacje kościoła i przywrócić ich piękno. Wciąż jednak na remont czekają elewacje zespołu klasztornego, spichrza, kapelani i mur oporowy od strony ulicy Karowej.