Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wideokonferencja - nowy konkurs dla NGO dotyczący warszawskich pracowni artystycznych

opublikowano: Poniedziałek, Marzec 23, 2020 - 09:50, jchmurska

Zapraszamy do udziału w wideokonferencji, podczas której zaprezentujemy warunki nowego konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych”.

fot. Pracownia Fotograficzna Zieliński - Mościcki

Działania w ramach tego konkursu są zaplanowane na drugie półrocze 2020 r., a środki przeznaczone na realizację tego zadania to 130 000 zł.

 

Spotykamy się o godz.17:30 w poniedziałek (23.03) poprzez platformę ZOOM.

 

Kto chce się połączyć i wziąć udział w konferencji powinien się do nas zwrócić wcześniej mailowo lub na fb. Do tej osoby zostanie wysłany link! Ze względów technicznych organizujemy spotkanie na max. 40 osób, po 1 osobie z danej organizacji.

 

Adres email: mkrasucki@um.warszawa.pl

 

Kontakt na fb: Michał Krasucki

 

Dodatkowe info:


Na spotkaniu:

 

- dowiecie się czym są pracownie historyczne;

 

- poznacie kilkadziesiąt z nich;

 

- dowiecie się z jakimi problemami się najczęściej zmagają;

 

- będziecie mogli się wymienić kontaktami i wiedzą, żeby potem napisać jak najlepsze projekty.

 

Aktualna lista Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych dostępna jest na: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/lista-warszawskich-historycznych-pracowni-artystycznych