Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Wernisaż zakończenia prac konserwatorskich przy ul. Piwnej 51/53 i Wąski Dunaj 3

opublikowano: Wtorek, Październik 20, 2015 - 10:47, kzawila

Stołeczny Konserwator Zabytków wziął udział w wernisażu zakończenia prac konserwatorskich elewacji zabytkowych kamienic przy ul. Piwnej 51/53 i Wąski Dunaj 3.


W dniu 16 października 2015 r. Stołeczny Konserwator Zabytków uczestniczył w wernisażu zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości ul. Piekarska 2A, Piwna 27, 29, 31/33, 35/37, 39/41, 43, 45/47, 49, 51/53, Wąski Dunaj 3,5 oraz przez Wykonawcę prac konserwatorskich, z okazji zakończenia prac na elewacjach zabytkowych kamienic przy ul. Piwnej 51/53 i Wąski Dunaj 3.

 

Prace konserwatorskie przeprowadzone w 2015 r. dzięki dotacji m.st. Warszawy umożliwiły konserwację wraz z częściową rekonstrukcją tynków gładkich i partii malarskich tj. polichromii i sgraffitów na fasadach kamienic. Konserwacja malowideł jest częścią programu prowadzonego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie badania przyczyn zniszczeń dekoracji na elewacjach budynków na Starym Mieście, w oparciu o które prowadzone są prace konserwatorskie.

 

Odnowione dekoracje powstały w latach 1953-54 wg projektu prof. Edmunda Burkego. Barwne polichromie i sgraffita o motywach ornamentalnych i figuralnych przedstawiają bogaty repertuar form: postacie przekupek i zwierząt oraz fantazyjne motywy zdobnicze. Duże partie oryginalnych dekoracji były mocno zniszczone i wymagały podjęcia skomplikowanych działań naprawczych. Konserwacja malowideł i sgraffitów wykonana w oparciu o szczegółową analizę kolorystyczną zachowanych szkiców przywróciła dawny blask i kolorystykę zabytkom.