Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Urbanistyka pod ochroną – osiedla. Wykład on-line

opublikowano: Wtorek, Listopad 17, 2020 - 11:57, mlan

Przywykliśmy do mówienia o zabytkach w kontekście pojedynczych budynków. Tymczasem tak samo chronione mogą być ich zespoły, osiedla - zakomponowane przez architektów. Zapraszamy na wykład on-line z cyklu „Uwaga zabytek” we wtorek, 17 listopada o godz. 18.00.Jakimi typami ochrony mogą być objęte? Co wyróżnia te które są objęte ochroną, gdzie tej ochrony brakuje? O chronionych osiedlach na przykładzie Warszawy.

Wykład poprowadzi Paweł Pedrycz.
Praktykujący urbanista. Współautor licznych opracowań dla stolicy, w tym koncepcji zabudowy, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, studiów wykonalności, a także wytycznych historyczno-urbanistycznych m.in dla placu Krasińskich w Warszawie. Członek zespołów doradczych, m.in o edukacji przestrzennej przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki (NIAiU) oraz Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej MKUA w Warszawie. Badacz morfologii miejskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Interesuje się relacjami między strukturą i forma miasta a uwarunkowaniami je kształtującymi.

Wydarzenie należy do cyklu warsztatów dla dorosłych "Uwaga, zabytek".
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń znajdują się na stronie https://www.tubylotustalo.pl i http://maslaw.org.pl/

Cykl realizowany we współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.