Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Trwa nabór wniosków o dotację.

opublikowano: Środa, Styczeń 17, 2018 - 14:18, kzawila

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2018 r.

 

W grudniu 2017 r. i na początku stycznia 2018 r. pracownicy BSKZ przeprowadzili cykl spotkań z mieszkańcami, których celem było poinformowanie jak największej ilości właścicieli zabytkowych nieruchomości o zasadach udzielania dotacji na prace przy zabytkach w 2018 r. W spotkaniach wzięło udział przeszło tysiąc osób. Informacje na temat spotkań były dostępne na stronie internetowej BSKZ oraz urzędach dzielnic.

 

Wnioski o dotację na prace przy zabytkach z budżetu m.st. Warszawy można składać w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2018 r.

 

Należy pamiętać, żeby wniosek był właściwie wypełniony, podpisany przez osoby uprawnione i zawierał wszystkie wymagane załączniki.

Prace, będące przedmiotem wniosku muszą być zgodne z katalogiem nakładów koniecznych, określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji:

 

Uchwała dostępna w zakładce dotacje:

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/zasady-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane

 

Kosztorysy będą szczegółowo analizowane przez pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Proszę pamiętać, żeby były sporządzone w sposób dokładny i rzetelny, nie budziły żadnych wątpliwości i zawierały pozycje prac faktycznie realizowanych w danym zabytku). Kosztorys musi zawierać przedmiar robót , według którego będzie możliwa identyfikacja konkretnych prac na obiekcie. Opisy prac muszą być zgodne z przywołanymi w kosztorysie normami katalogowymi

 

Serdecznie zapraszamy!