Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego - 27 października

opublikowano: Wtorek, Październik 27, 2020 - 11:10, jkowalik

W dniu dzisiejszym, 27 października, spotkanie Komisji Dialogu Społecznego. Zapraszamy o godzinie 17.00.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej link do spotkania KDS online na platformie MS Teams.

Link można uruchomić bezpośrednio przez przeglądarkę internetową

lub po zainstalowaniu aplikacji MS Teams.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRiNjhjZDItODMwMC00ODEyLWFhMzYtMGFkOWEyY2EwYzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210e4d7a7-452f-497a-869f-c399df8d4540%22%2c%22Oid%22%3a%22c0af30e3-494d-41fc-9988-378b38f1995f%22%7d