Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Spotkania z Konserwatorem in situ

opublikowano: Piątek, Październik 18, 2019 - 14:04, kzawila

Spotkania z Konserwatorem in situ 2019 to inicjatywa Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, współfinansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa, która jest kontynuacją projektu z 2018 r.


Wydarzenie to ma za zadanie zwrócić uwagę warszawiaków na wartości zabytkowe ich miejsca zamieszkania. Projekt opiera się na realizacji 10 spotkań z mieszkańcami obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 

Spotkania odbędą się w miejscach komfortowych dla samych mieszkańców np. na dziedzińcach, dachach lub ogrodach. Każde spotkanie składa się z czterech paneli - historycznego, konserwatorskiego, prawnego oraz informacji o dotacjach. Każdy blok będzie szczegółowo omówiony przez ekspertów z danej dziedziny.

 

Zwieńczeniem projektu będzie wydanie publikacji opisującej historię omawianym budynków, krótki poradnik konserwatorski, prawny oraz informacje jak uzyskać dotacje.

 

Wszystko w przyjemnej, rodzinnej atmosferze.

 

Informacje dotyczące miejsca spotkań na stronie:

https://www.facebook.com/SpotkaniazKonserwatorem/