Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Ruszyły prace remontowe na Okopowej 78!

opublikowano: Środa, Maj 17, 2017 - 15:02, kzawila

Stołeczny Konserwator Zabytków decyzją nr 108K/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. nakazał Zarządowi Mienia m.st. Warszawy, wykonać roboty budowlane w budynku głównym d. Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede (wraz z halami maszynowymi i kotłownią) przy ul. Okopowej 78 w Warszawie, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem tego zabytku.


Szeroki zakres prac obejmuje między innymi wymianę uszkodzonych elementów drewnianej więźby dachowej i deskowania wraz z naprawą/wymianą poszycia dachu nad całym budynkiem, uzupełnienie brakujących i wymianę uszkodzonych rynien, rur spustowych i obróbek blacharkach, a także prace konstrukcyjne, czyli wzmocnienie podpory stropów w poziomie parteru i wzmocnienie konstrukcji ryzalitu klatki schodowej. Dzięki tym pracom stan techniczny budynku nie będzie się już pogarszał i pozwoli na jego przyszłą adaptację.

 

Decyzją nr 493N/16 z dnia 22 marca 2016 r. SKZ wydał pozwolenia na prowadzenie opisanych powyżej prac remontowych. Rozpoczęły się tydzień temu, a ich realizatorem jest wykonawca wyłoniony przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.