Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

opublikowano: Poniedziałek, Listopad 22, 2010 - 17:05, admin

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

fot. strona Dekerta - Rynek Starego MIatsa 28-42. Fot. Wiesław Stępień

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przewiduje następujące działania:


1) renowację piwnic w obiektach przy ulicach: Jezuicka 4, Boleść 2, Rynek Starego Miasta 2, Rynek Starego Miasta 28-42 i Brzozowa 11/13;


2) adaptację na cele kulturalne restaurowanych pomieszczeń;


3) utworzenie Centrum Interpretacji Zabytku ze stałą Wystawą Historii Odbudowy Starego Miasta.


W wyniku realizacji projektu powstanie ścieżka turystyczna pod nazwą Szlakiem Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, która ma przybliżyć zwiedzającym historię powstawania, zniszczenia i odbudowy Starówki, także umożliwić im poznanie oryginalnych fragmentów historycznych budowli.


Celem projektu jest zachowanie szczególnie cennego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej miasta i regionu.


Realizację projektu zaplanowano na lata 2008-2011. Łączna wartość projektu wynosi 8 821 960 EUR, w tym 4 470 969 EUR stanowi kwota dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostała część w wysokości 4 350 991 EUR to wkład własny Miasta Stołecznego Warszawy.


Projekt PL0236 realizowany jest przez biura i jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawa.
W realizacji przedsięwzięcia uczestniczą:


A) Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, które było inicjatorem projektu, autorem wniosku aplikacyjnego o uzyskanie funduszy z NMF, a w fazie jego realizacji zarządza projektem - Lider projektu;


B) Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - pełniący funkcję inwestora zastępczego i odpowiadający za realizację inwestycji;


C) Biuro Funduszy Europejskich - wspomagając projekt na etapie realizacji;


D) Biuro Rozwoju Miasta - wpomagając projekt na etapie realizacji.


Partnerami projektu są: Stoleczne Centrum Edkacji Kulturalnej, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Staromiejski Dom Kultury, Miasto Bergen (Norwegia).


Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu www.piwnice.um.warszawa.pl