Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Remont na pięćsetlecie

opublikowano: Czwartek, Marzec 8, 2018 - 11:13, abojanowska

Kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 należy do najwspanialszych zabytków architektury w Warszawie. Jego budowę zakończono w 1781 r. Świątynia zaprojektowana przez Szymona Bogumiła Zuga, przez długie dziesięciolecia była najwyższym budynkiem w stolicy.

fot. fot. Odnowiona latarnia na kopule kościoła. Fot. B.Sokołowska, BSKZ

Parafia ewangelicko-augsburska, w związku z przypadającymi w 2017 r. obchodami 500-lecia reformacji, podjęła trud przeprowadzenia remontu świątyni. Pracom poddano wnętrze kościoła oraz kopułę, które poza doraźnymi naprawami nie przechodziły od czasu odbudowy w latach 1949–1957, całościowego remontu.

Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki uzyskaniu przez parafię dotacji m.st. Warszawy na remont zabytków znajdujących się w rejestrze. Dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł zostało przeznaczone na konserwatorski remont wnętrza kościoła (400 tys.) oraz kopuły i latarni (400 tys.).

We wnętrzach oczyszczono i poddano naprawie wyprawy tynkarskie, malując je w jasnych kolorach, potwierdzonych odkrywkami stratygraficznymi, dokonano renowacji posadzek marmurowych i lastriko, elementów sztukatorskich i metaloplastyki. Ponadto przeprowadzono prace aranżacyjne we wnętrzu kościoła polegające na jego uporządkowaniu i ujednoliceniu. Odtworzono na wzór istniejących ławki, w których zmieniono kolorystykę tapicerii, uzupełniono złocenia dekoracji ściennych, przeprowadzono prace konserwatorskie przy krucyfiksie z ołtarza głównego oraz przy obrazie pędzla S. Norblina – prezentującym Martina Lutra na sejmie w Wormacji.  

Naprawy wymagała także konstrukcja i pokrycie kopuły, które wykonano z blachy miedzianej. Półkolumny oraz fragmenty belkowania latarni, a także cokolik krzyża na jej szczycie, po konserwacji z użyciem blachy miedzianej, zostały ponownie zamontowane.

 

Wiosną spacery z konserwatorem
Kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy znajduje się na trasie wycieczek, organizowanych przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, pn. „Warszawskie konserwacje”, które ruszą na wiosnę. Podczas spacerów warszawiacy będą mogli zobaczyć i ocenić efekty remontów zabytków architektury naszego miasta, które dzięki dotacjom m.st. Warszawy odzyskały dawną świetność i dobrą kondycję.


Ostatnio prezentowaliśmy odnowiony budynek dawnego banku przy ul. Złotej 1, dom handlowy Braci Jabłkowskich oraz kamienicę przy ul. Wilczej 71.