Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Remont dawnego pawilonu szpitalnego przy ul. Nowogrodzkiej 77

opublikowano: Wtorek, Grudzień 19, 2017 - 14:22, kzawila

w wyniku nakazu Stołecznego Konserwatora Zabytków rozpoczął się remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77


Parterowy budynek przy ul. Nowogrodzkiej 77 pełnił funkcję pawilonu chorób zakaźnych w ramach dawnego Szpitala Dzieciątka Jezus wybudowanego w latach 1898-1901. Pawilon ten odróżnia się swoją stylistyką od pozostałych zabudowań szpitalnych, gdyż nawiązuje do zabudowy uzdrowiskowej poprzez wysunięte połacie dachu nad tarasami czy ozdobny detal snycerski. Budynek od wielu lat był nieużytkowany. W 2009 r. został objęty ochroną konserwatorską.    

 

Z uwagi na postępującą degradację zabytkowego pawilonu Stołeczny Konserwator Zabytków w 2015 r. przeprowadził kontrolę ww. budynku, w wyniku, której został wydany nakaz przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Następnie po przygotowaniu projektu budowlano –konserwatorskiego, inwestor, w październiku 2017 r. uzyskał pozwolenie Stołecznego Konserwatora Zabytków na realizację generalnego remontu. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku i znaczne porażenie biologiczne przewidziana jest odtworzeniowa wymiana dachu, z zachowaniem elementów snycerki w dobrym stanie, wymiana tynków, izolacja fundamentów, konserwacja i częściowa wymiana stolarki.

Po remoncie pawilon będzie wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze dla Domu Dziecka nr 15 ks. G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75.