Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zakończenie projektu HERITPROT „Przeciwdziałanie ryzyku pożarowemu i doskonalenie systemów gaszenia pożaru Starówek miejskich uznanych za obiekty światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO”.

opublikowano: Niedziela, Sierpień 26, 2012 - 10:58, kzawila

Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Projekt współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. 


W latach 2012 – 2014 Miasto Stołeczne Warszawa współrealizowało projekt europejski HERITPROT „Przeciwdziałanie ryzyku pożarowemu i doskonalenie systemów gaszenia pożaru Starówek miejskich uznanych za obiekty światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach programu INTERREG IV C. W przedsięwzięciu uczestniczyło 9 miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: La Laguna i Cuenca (Hiszpania), Sighisoara (Rumunia), Ryga (Łotwa), Wilno (Litwa), Holloko (Węgry), Liverpool (Wielka Brytania), Angra do Heroismo (Portugalia) oraz Warszawa. W imieniu m.st. Warszawy projekt realizowało Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. W realizacji projektu uczestniczyło także Muzeum Warszawy.

Celem, realizowanego w latach 2012-2014, projektu była wymiana doświadczeń  i wypracowanie wspólnych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej zabytków wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Produktem finalnym projektu są: „Podręcznik Dobrych Praktyk w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego miast historycznych wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO” (Good Practice Manual), opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów projektu oraz ”Plan Działania i Plan Wdrażania dobrych praktyk dla Historycznego Centrum Warszawy” (Starego Miasta), wypracowanych podczas realizacji  projektu HERITPROT.

”Podręcznik” stanowi zbiór dobrych praktyk wybranych podczas spotkań ekspertów ochrony przeciwpożarowej
i specjalistów w zakresie ochrony zabytków, natomiast „Plan Działania i Plan Wdrażania” prezentuje zbiór praktyk zaproponowanych przez polskich ekspertów, pod kątem poprawy ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zabytkowych w Polsce. Prezentowane w „Planie Działania i Planie Wdrażania” praktyki zostały wybrane do wdrożenia na obszarze Starego Miasta w Warszawie - miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oba opracowania, w postaci załączników, są dostępne na naszej stronie poniżej.