Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Procedura umieszczania tablic pamiątkowych i upamiętnień

opublikowano: Poniedziałek, Marzec 5, 2018 - 08:16, admin

.

fot. upamiętnienie Akcji pod Arsenałem

Informacja na temat działań związanych z umieszczaniem tablic pamiątkowych i małych obiektów upamiętniających.

 

1) Określenie inwestora: ­

 

 • Osoba fizyczna, ­
 • Jednostka posiadająca osobowość prawną i zarejestrowana w KRS (np. stowarzyszenie), ­
 • Jednostka samorządowa (np. miejska), ­
 • Jednostka rządowa (np. IPN)

 

 

2) Etap planowania (pozostający w kompetencjach inwestora):

Wystąpienie inwestora o wstępne uzgodnienia, opinie lub pozwolenia dotyczące przedmiotu upamiętnienia, jego formy i lokalizacji do: ­

 • Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy; ­

 

 • w przypadku tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu Polskiego mającego miejsce po 08 listopada 1917 r. – stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej; ­
 • w przypadku tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia związanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego mającego miejsce przed 08 listopada 1917 r. – stanowisko Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; ­
 • w przypadku tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia niezwiązanego z walkami niepodległościowymi bądź martyrologią narodu polskiego – stanowisko Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy; ­ Zarządzającego obiektem lub władającego terenem w proponowanej lokalizacji obiektu (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, instytucja państwowa, jednostka samorządowa); ­
 • w przypadku zbliżenia się proponowanego obiektu do infrastruktury podziemnej – zgodę gestorów sieci; ­
 • w przypadku lokalizacji na terenie zielonym bądź w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni wysokiej – stanowisko jednostki pełniącej funkcję zarządcy terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Zarządu Terenów Publicznych, Zarządu Praskich Terenów Publicznych lub właściwego Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy); ­
 • w przypadku lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody – stanowisko Biura Ochrony Środowiska.

 

Zakres uzgodnień może wskazać Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków po zapoznaniu się z konkretną lokalizacją i przedmiotem upamiętnienia.

 

Na inwestorze spoczywa opracowanie projektu umiejscowienia tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia z propozycją treści i grafiki. Do dokumentacji inwestor załącza koncepcję finansowania tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia.

 

3) Etap proceduralny:

 • Uzyskanie pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - dotyczy obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków. ­
 • Złożenie czterech egzemplarzy projektu tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia wraz z kopiami opisanych wyżej uzgodnień i pozwoleń w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania opinii końcowej.  ­
 • Złożenie trzech egzemplarzy projektu tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia wraz ze stosownymi uzgodnieniami, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie na prace w przypadku obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków) opinią Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane we właściwym terytorialnie dzielnicowym Wydziale Architektury i Budownictwa w celu dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych (art. 30 ustawy prawo budowlane).

 

4) Etap realizacji (w kompetencjach inwestora):

 • Jeżeli Wydział Architektury i Budownictwa w dzielnicy nie wyda w ciągu 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia decyzji o sprzeciwie, Inwestor może przystąpić do montażu tablicy pamiątkowej lub upamiętnienia.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Tablice i upamiętnienia
  (plik: Tablice i upamiętnienia procedura 08.03.18.docx, rozmiar pliku: 15.97 KB)
  Pobierz