Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Pracownie artystyczne

opublikowano: , kzawila

Po co jesteśmy? …

 aby przeciwdziałać likwidacji wielu, ciekawych, historycznych miejsc pracy twórczej, jakie przez lata funkcjonowały na terenie m. st. Warszawy. Szczególne tych, w których od lat gromadzone i przechowywane są prace ich dotychczasowych użytkownikach. Nie ulega wątpliwości, iż miejsca te stanowiły i nadal stanowić mogą element tożsamości kulturowej Warszawy. Lokale, w których do dnia dzisiejszego przechowywana jest bogata spuścizna artystyczna, a niejednokrotnie także realizowane są tam nowe, ciekawe projekty kulturalne. Ustalono, że w ostatnich latach wiele z nich przestało już istnieć, zaś sporej części jeszcze istniejących grozi likwidacja. Powodem tego zjawiska są przede wszystkim czynniki ekonomiczne, przekształcenia własnościowe, zmiany statusu użytkowego zajmowanych przez nie lokali, a także stan infrastruktury technicznej. W wielu przypadkach zagrożone jest nie tylko istnienie samych miejsc upamiętniających życie i twórczość danego artysty, ale także przyszłość zgromadzonych w pracowni zbiorów. Mając to na uwadze w dniu 20 listopada 2014 roku Prezydent m. st. Warszawy – wydała zarządzenie w którym powołano Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych.

 

Co robimy ?

Zespół do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych , składający się z grupy ekspertów wielu dziedzin reprezentujących instytucje kultury i nauki oraz organizacje pozarządowe, zajmuje się: ustaleniem lokalizacji pracowni artystycznych, określaniem ich stanu zachowania, ragi gromadzonych w nich zasobów jak również ustalaniem kondycji prawnej. Szczególnie ważną częścią działań Zespołu jest wypracowaniu kodeksu dobrych praktyk ułatwiających działania i podejmowanie decyzji przez samorząd warszawski oraz inne podmioty. Powołanie i funkcjonowanie Zespołu nie generuje skutków finansowych z budżetu m. st. Warszawy. Członkowie Zespołu nie otrzymują gratyfikacji pieniężnych, ich udział w pracach ma charakter non profit.