Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Pracownia Architektoniczna im. Krystyny Gutkowskiej

opublikowano: Poniedziałek, Lipiec 27, 2020 - 09:58, mlan

Staromiejska pracownia jest nie tylko miejscem pracy architektów, ale także swoistym archiwum przechowującym dokumentację projektów stworzonych przez jej założycieli.

fot. Pracownia Architektoniczna im. Krystyny Gutkowskiej. Fot. BSKZ

Przed laty miejsce to stanowiło przestrzeń dla pracy twórczej dwójki architektów - Krystyny Gutkowskiej oraz Krzysztofa Żurkowskiego. Projektantów, których wieloletnia działalność na trwale wpisała się w krajobraz stolicy.

 

Pracownia mieści się na strychu kamienicy, a jej 50 m² wraz z antresolą jest dobrze doświetlone oknami połaciowymi. Obecnie prowadzona jest przez Pracownię Architektoniczną ART-PRO, która kontynuuje podjęte w latach 90. XX w. prace koncepcyjne i projektowe. Realizowane plany dotyczą obiektów użyteczności publicznej, budynków przeznaczonych na działalność służby zdrowia, placówek muzealnych oraz osób fizycznych.

 

Zachowana i pieczołowicie przechowywana na terenie pracowni dokumentacja projektowa, posiada cenne walory historyczno-edukacyjne.  Stanowi bogatą spuściznę, jaką pozostawili po sobie architekci – założyciele pracowni. Archiwalia służą adeptom sztuki projektowej jako przykład ciekawych rozwiązań koncepcyjnych, stosowanych w budynkach użyteczności publicznej.

 

Bogactwo zgromadzonego materiału archiwalnego, jak również kontynuacja podjętych przed niemal 30 laty działań i założeń postawionych na początku istnienia pracowni, przeważyły o decyzji wpisania tego miejsca na listę Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych.