Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Prace konserwatorskie prowadzone obecnie na Starym Mieście

opublikowano: Wtorek, Styczeń 24, 2017 - 10:17, monika.warniewska

Od 2014 roku Miasto Stołeczne Warszawa w ramach programu konserwacji zabytkowych polichromii na Starym Mieście udziela dotacji obiektom na terenie Starego Miasta, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

fot. Polichromie Zofii Stryjeńskiej z 1928 r. w trakcie prac konserwatorskich – Rynek Starego Miasta 27, fot.BSKZ


Od czasu odbudowy warszawskiej Starówki upłynęło ponad 60 lat. Wykonane w tym okresie dekoracje malarskie (polichromie i sgraffita) wymagają obecnie pilnych zabiegów ratowniczych. 


Prowadząc prace przy zabytkach najważniejsze jest zachowanie ich autentyczności i integralności. Jak pokazują doświadczenia obecnie prowadzonych prac, staromiejskie elewacje kryją w sobie wiele autentycznych reliktów, ukrytych pod wtórnymi przemalowaniami. Wśród nich są, znajdujące się zarówno w parterach jak i na wyższych kondygnacjach, oryginalne kamienne obramienia okienne i relikty polichromii. Takie fragmenty zawierają okruchy dawnych wypraw i farb, które są bezcennym źródłem informacji i podstawą do odtworzenia dawnej faktury i koloru. Dlatego też, tak ważne jest uratowanie cennych fragmentów, świadczących o pierwotnym wyglądzie zabytku.


Właściciele lub posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Warszawy mogą każdego roku składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta. Prace prowadzone obecnie na elewacjach w obszarze Starego Miasta są realizowane z funduszy miejskich (w przypadku, gdy jest to własność miasta) lub współfinansowane w ramach dotacji udzielonych przez Urząd m.st. Warszawy. Na koszt miasta wykonywane są również specjalistyczne ekspertyzy i badania pozwalające na zdiagnozowanie przyczyn zniszczeń i formułujące zakres prac koniecznych do zabezpieczenia zabytku i jego dekoracji. Sukcesywnie przybywa na Starówce kamienic i kościołów z odnowionymi fasadami.