Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH PRAGA-PÓŁNOC PRASKA KAMIENICA
Autor: 
Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi"

Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH PRAGA-PÓŁNOC PRASKA KAMIENICA wydanym przez Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi". Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

Ilustracja: 
PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH PRAGA-PÓŁNOC PRASKA KAMIENICA
Załącznik: