Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Pomniki i Upamiętnienia

opublikowano: Piątek, Marzec 2, 2018 - 09:30, admin

.


.Co to jest pomnik?


Pomnik jest to monument, dzieło rzeźbiarskie, architektoniczno-rzeźbiarskie lub instalacja artystyczna, wzniesione ku czci osoby lub dla upamiętnienia wydarzenia. Aby dane upamiętnienie mogło być traktowane jako pomnik, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady m.st. Warszawy o wzniesieniu pomnika (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, Dz.U.2001.142.1591 -j.t.). Rada miasta może taką uchwałę podejmować w odniesieniu do nieruchomości miejskich lub zarządzanych przez miasto nieruchomości Skarbu Państwa. W tym znaczeniu pomnikiem nie jest rzeźba psa lub kota, nie są także upamiętnienia zlokalizowane na terenach prywatnych. Statusu pomników nie mają także upamiętnienia na cmentarzach. Zgodnie z prawem budowlanym pomnik jest budowlą - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

 

Procedura wznoszenia pomników

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/procedura-wznoszenia-pomnik%C3%B3w

 

Co to jest upamiętnienie ?

 

Upamiętnienie to niewielki obiekt upamiętniający osoby lub wydarzenia w postaci np. tablicy, głazu itp. Dla wzniesienia upamiętnienia nie jest wymagane podjecie uchwały Rady m.st. Warszawy. Zgodnie z prawem budowlanym upamiętnienia zaliczają się do obiektów małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, takie jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, a także posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej.

 

Procedura dotycząca upamiętnień

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/procedura-umieszczania-tablic-pami%C4%85tkowych-i-upami%C4%99tnie%C5%84