Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Pomnik poświęcony gen. Józefowi Longinowi Sowińskiemu

opublikowano: Wtorek, Luty 8, 2011 - 11:22, monika.warniewska

Pomnik poświęcony gen. Józefowi Longinowi Sowińskiemu


Na terenie wpisanej do rejestru zabytków Reduty Wolskiej znajduje się pomnik upamiętniający miejsce, gdzie 6 września 1831 roku, podczas Powstania Listopadowego, poległ bohaterską śmiercią w obronie Warszawy gen. Józef Longin Sowiński. Ukryty przed przypadkowymi spojrzeniami wśród drzew i krzewów, w malowniczym zakątku na terenie parafii p.w. Św. Wawrzyńca, nie jest tak dobrze znany Warszawiakom jak ten przedstawiający postać generała, znajdujący się w położonym niedaleko Parku im. Sowińskiego. Postawiono go prawdopodobnie w dwudziestoleciu międzywojennym, jednak dokładna historia obiektu nie jest znana.


Od czasu powstania, na skutek działania warunków zewnętrznych, wygląd obiektu uległ znacznym zmianom, pojawiły się nawarstwienia, pęknięcia i ubytki, spadł również wieńczący pomnik krzyż.


Jesienią 2008 roku przeprowadzone zostały niezbędne prace interwencyjne, natomiast od września do października 2009 r. pomnik został poddany gruntownym pracom konserwatorskim i restauratorskim: wymieniono piaskowcową podstawę, pozostałe elementy oczyszczono i usunięto z nich nawarstwienia, a także uzupełniono fugi i ubytki. Dokonano także aranżacji terenu wokół pomnika - usunięto znajdujące się tam stare betonowe płyty i zastąpiono je kostką granitową. Dzięki podjętym zabiegom miejsce tak ważne dla historii Warszawy odzyskało dawny blask.