Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Plan Zarządzania dla Historycznego Centrum Warszawy, miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

opublikowano: Poniedziałek, Listopad 22, 2010 - 17:02, admin

Plan Zarządzania dla Historycznego Centrum Warszawy, miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

 

Plan Zarządzania dla Historycznego Centrum Warszawy, miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ma na celu określenie ról dla podmiotów zarządzających terenem, a w szczególnosci władz miasta. Zadaniem planu jest włączenie do ochrony i działań, na rzecz dziedzictwa, jak najszerszych kręgów. Dlatego też dokumet ten zawiera 12 celów, których realizacja ma najistotniejsze znaczenie dla urzeczywistnienia założonych wizji. Każdy z nich został rozpisany na zadania wraz z określeniem metod realizacji, terminów, środków finansowania oraz potencjalnych partnerów.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4100/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2013 r. wdrożenie Planu Zarządzania Historycznym Centrum Warszawy - miejscem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO należy do kompetencji Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO. Z dniem 15 listopada 2013 r. funkcje tę pełni Pani Anna Zasadzińska, kierownik Centrum Interpretacji Zabytku.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: Plan Zarządzania Warszawa1.pdf, rozmiar pliku: 7231.63 KB)
    Pobierz