Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Park Kulturowy Starej i Nowej Pragi

opublikowano: Piątek, Wrzesień 11, 2020 - 11:23, jkowalik

Trzecim parkiem kulturowym, którego utworzenie planowane jest na terenie Warszawy, będzie Park Kulturowy Starej i Nowej Pragi

fot. Festiwal "Otwarta Ząbkowska"

W dniu 27 września 2018 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę o intencji przystąpienia do prac mających na celu utworzenie tego parku. Obecnie prowadzone są w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków analizy wartości kulturowych tego terenu, pod kątem wyznaczenia granic przyszłego parku. Pozwolą one na podjęcie dalszych kroków związanych z procedurą utworzenia parku.

 

link do uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/57E57CD3-81C7-40C1-BE32-714DC0A4429E,frameless.htm