Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

opublikowano: Wtorek, Listopad 28, 2017 - 16:24, kzawila

"Działania edukacyjne w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2018 r."


Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.

Nazwa zadania to "Działania edukacyjne w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2018 r."

• Celem konkursu jest realizacja działań w zakresie ochrony zabytków w Warszawie, w tym m.in.: dokumentacja, publikacje, warsztaty, szkolenia specjalistyczne, działania edukacyjne, popularyzacja wiedzy o zabytkach, itp.;

• powyższe działania powinny charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym, w tym dbałością o dobór kadr dysponujących wiedzą i doświadczeniem oraz doborem odpowiednich narzędzi służących do ich realizacji.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 300 000 zł.

http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-w-zakresie-ochrony-zabytk-w-warszawy-w-2018-r-otwarty-konkurs-ofert-przep

Wnioskek należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://www.witkac.pl, do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 16:00.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 r. roku do godz. 16:00 w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy!