Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

opublikowano: Czwartek, Listopad 24, 2016 - 14:20, monika.warniewska

Środki na realizację zadania to 100 000 zł.

Zapraszamy do składania ofert za pomocą Generatora Wniosków: https://witkac.pl/Account/Login​


Szczegóły dotyczące konkursu odnajdą Państwo pod adresem:


http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-w-zakresie-ochrony-zabytk-w-warszawy-w-2017-r-otwarty-konkurs-ofert-przep