Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

opublikowano: Piątek, Marzec 17, 2017 - 15:24, kzawila

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r.

 

W piątek, 17 marca 2017 r., podano wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

 

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 542/2017 z dnia 17 marca 2017 r. dostępne jest na stronach:

 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DE40DF7C-46B6-4B8F-A15C-55173F2F2391,frameless.htm? http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-w-zakresie-ochrony-...

 

Serdecznie gratulujemy!