Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Nowe oblicze placu Hallera

opublikowano: Poniedziałek, Grudzień 30, 2019 - 15:21, kzawila

Zakończył się pierwszy etap remontu elewacji w budynku przy Pl. Hallera 8. Prace konserwatorskie przy elewacji od strony ul. Groszkowskiego zrealizowano przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy.


Monumentalne, wielorodzinne budynki przy Pl. Hallera są częścią socrealistycznego założenia Osiedla Praga II wzniesionego w latach 1953-59 m.in. dla pracowników FSO na Żeraniu.

 

Fasada budynku przy pl. Hallera 8 została wykończona przy użyciu okładziny ze szlachetnych materiałów - piaskowca i wapienia pińczowskiego. Dzięki wykorzystaniu naturalnych walorów kolorystycznych różnych rodzajów kamienia, uzyskano ciekawy efekt kompozycyjny i wielkomiejski charakter. Niestety, ze względu na wieloletni brak remontów, elewacja znalazła się w bardzo złym stanie technicznym. Płyty piaskowca były mocno zdegradowane na skutek działania wód opadowych, rozwarstwiały się i odspajały się od podłoża. Sytuacja ta stanowiła poważne zagrożenie dla przechodniów.

 

W styczniu 2019 roku wspólnota mieszkaniowa złożyła wniosek o dofinansowanie pierwszego etapu remontu fasady, który obejmował prace przy elewacji od strony ul. Groszkowskiego, uzyskując dofinansowanie w wysokości ponad 200 tys. zł. W ramach prac wymieniono najbardziej zniszczone płyty z czerwonego piaskowca, oczyszczono i uzupełniono ubytki w płytach wapiennych, wykonano dodatkowe mocowania odspajających się lub spękanych elementów. Na skutek prac budynek odzyskał swoją naturalną, ciepłą kolorystykę, która do tej pory była ukryta pod grubą warstwą zanieczyszczeń.

 

Był to pierwszy tego typu remont w rejonie placu Hallera, który jest sercem założenia osiedla Praga II. W kolejnych latach Wspólnota zamierza kontynuować prace przy pozostałych elewacjach.