Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Niespodziewane odkrycie w białołęckim kościele

opublikowano: Piątek, Wrzesień 22, 2017 - 08:06, monika.warniewska

Podczas prac remontowych prowadzonych w podziemiach gotyckiego kościoła św. Jakuba Apostoła w Tarchominie (ul. Mehoffera 2) dokonano zaskakującego odkrycia.

fot. Elewacja boczna Kościoła św. Jakuba Apostoła, fot. BSKZ

Prawdopodobnie jest to pochówek 5-letniego Ignacego Ossolińskiego, zmarłego w 1755r. Mimo młodego wieku był on obdarzony tytułami chorążego Dworu Królewskiego, kapitana sandomierskiego, Regimentu Laski Wielkiej Królewskiej Chorągwi.

 

Kościół św. Jakuba Apostoła powstał w 1518 r. Na początku XVIII w. Tarchomin został zakupiony przez rodzinę Ossolińskich. Z inicjatywy Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego w 1720 r. rozpoczęto restaurację i rozbudowę świątyni.  Miała ona stać się kościołem rodowym Ossolińskich o czym zaświadcza ozdoba płyta epitafijna umieszczona w posadzce kościoła na styku nawy z prezbiterium, z herbem Ossolińskich - Topór  i napisem Aedificat proprias hic ascia moesta ruinas. Płyta przykrywa zejście do krypty przygotowanej jako miejsce spoczynku członków rodu. Jednakże w krypcie kościoła pochowano tylko jednego członka rodziny, Ignacego Ossolińskego. Z Dostępnych źródeł wynika, że  trumienkę z kośćmi i tabliczką informacyjną odkryto w 1978 r., w trakcie przebudowy krypty na salkę dla ministrantów. Jednakże nieznane było miejsce ponownego pochówku młodego Ossolińskiego.

 

Od lipca 2017 r. w podziemiu kościoła prowadzone są prace konserwatorskie. Po skuciu wtórnych tynków w północnej ścianie ukazał się zamurowany otwór. Po rozkuciu kilku cegieł okazało się, że za przemurowaniem znajdują się schody prowadzące niegdyś do krypty z kościoła, od góry przesłonięte metalową płytą epitafijną. Dolna partia schodów (2 lub 3 stopnie) została przykryta wylewką betonową. Na jej powierzchni ułożono z białej cegły krzyż, do którego doklejono ołowianą tabliczkę trumienną Ignacego Ossolińskiego. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zleci dalsze szczegółowe badania pochówku.