Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Nagroda dla publikacji pt. „Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konserwatorski Warszawa – Berlin”

opublikowano: Czwartek, Marzec 12, 2020 - 15:47, jchmurska

Informujemy, że wydana w 2018 roku publikacja zawierająca materiały z polsko-niemieckiej konferencji pt. „Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konserwatorski Warszawa – Berlin” otrzymała II nagrodę Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w kategorii „Monografie i inne opracowania tematyczne”.


W tegorocznym konkursie wzięło udział 70 wydawców, którzy w 109 zgłoszeniach przysłali 153 publikacje. Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu w zakresie walorów treściowych: jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej, język i styl wypowiedzi, użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej. W zakresie sztuki edytorskiej oceniane było: opracowanie graficzne i estetyczne, staranność opracowania edytorskiego, jakość poligrafii.

 

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy w ramach popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz ich znaczenia dla historii i kultury prowadzi program wydawniczy, którego efektem jest szereg publikacji na temat dziedzictwa kulturowego Warszawy. Nagrodzona książka dostępna jest w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków dla wszystkich zainteresowanych tematem zabytkowej infrastruktury kolejowej.