Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Muranów zaprasza na promocję Poradnika dobrych praktyk.

opublikowano: Piątek, Styczeń 10, 2020 - 17:45, kzawila

Porozmawiajmy o remontach, źródłach finasowania i związanych z tym wyzwaniach dla budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dowiemy się jak starać się o dofinansowanie inwestycji. I jak przeprowadzać remont. Stołeczny Konserwator Zabytków i Fundacja Jeden Muranów zaprasza na spotkanie w dniu 15.01.2020r. o godz. 17.30 Al. Solidarności 90 - sala sesji Dzielnicy Wola.


Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych których budynki są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Chodzi o te budynki w których nie była jeszcze remontowana elewacja. Nawet jeśli są już gotowe projekty remontu! Podstawą dyskusji będzie publikacja „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Muranowa”, która ukazała się drukiem.

 

Publikacja jest kontynuacją serii zapoczątkowanej przez nagrodzony i bardzo dobrze przyjęty „Poradnik dobrych praktyk dla Żoliborza”.

W opracowywaniu jego treści udało się zebrać znakomity zespół. Przede wszystkim:

Katarzynę Domagalską i Zbigniewa Domagalskiego – Twórców i pomysłodawców poradnika żoliborskiego

Beatę Chomątowską – autorką książek o Muranowie.

Ewę Ziajkowską – pasjonatkę Muranowa oraz autorką opracowania wytycznych SKZ do przyszłego Planu zagospodarowania.

Marka Ślusarza – osobę, który dla Muranowa robi wiele i nie wahała się ani chwili by zostać wydawcą i koordynatorem poradnika.

 

Zamierzeniem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Fundacji jeden Muranów jest by ta publikacja trafiła w pierwszym rzędzie do obiektów Muranowa będących przed remontem.

 

Uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz książki. Spotkanie ma charakter otwarty.

 

Projekt realizacji poradnika był współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.