Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Miasto przyznało dotacje na zabytki

opublikowano: Wtorek, Czerwiec 4, 2019 - 14:15, kzawila

W dniu 30 maja 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy warszawskich zabytkach.


W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 15,6 mln zł.

 

Uchwała z dnia 30 maja wyczerpuje 3/4 tej kwoty. Dzięki tym funduszom zostaną wykonane prace przy 29 obiektach wpisanych do rejestru zabytków i 28 obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 

Blisko 74% wszystkich dotacji zostało skierowanych do wspólnot mieszkaniowych, a pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. na prace przy obiektach sakralnych i cmentarzach.

 

Proces przyznawania dotacji jeszcze się nie zakończył. Następne zostaną przyznane na początku wakacji.