Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Lista Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych

opublikowano: Niedziela, Listopad 15, 2020 - 15:38, kzawila

.

fot. fot. Pracownia Karola Tchorka (ob. Katy Bentall) przy ul. Smolnej , fot. ze zbiorów BSKZ

BIELANY

  1. ul. Magiera, Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza. http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-jerzego-jarnuszkiewicza-na-bielanach

MOKOTÓW


      1. ul. Belgijska, Pracownia fotograficzna Wiesława Zielińskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-fotograficzna-zieli%C5%8...

      2. ul. Kazimierzowska, Pracownia artystyczna Stanisława Tworzydło, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-o%C5%9Brodek-sztuki-dekoracyjnej-i-u%C5%BCytkowej  

      3. ul. Magazynowa, Pracownia Sztuki Konceptualnej Wandy Czełkowskiej, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-sztuki-konceptualnej-wandy-cze%C5%82kowskiej

      4. ul. Stępińska, Pracownia artystyczna im. Magdaleny Abakanowicz.

 

OCHOTA

  1. ul.  Białobrzeska, Pracownia artystyczna im. Wandy Ficowskiej. http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-artystyczna-wandy-ficowskiej 

PRAGA POŁUDNIE


       1. ul. Międzyborska, Pracownia malarska Wacława Gibaszka,

       2. ul. Obrońców, Pracownia rzeźbiarska Czechowska-Antoniewska,

       3. ul. Wandy, Pracownia rzeźbiarska.

 

PRAGA PÓŁNOC

       1. ul. Jagiellońska, Pracownia rzeźbiarska Chmielewskich, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-artystyczna-leokadii-i-jana-bohdana-chmielewskich,

       2. ul. Namysłowska, Pracownia Wiesława Kruczkowskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarska-wies%C5%82awa-kruczkowskiego

       3. ul. Stalowa, Pracownia malarska Wandy Falencik-Masznic. http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-artystyczna-wandy-ficowskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ŚRODMIEŚCIE


        1. ul. Bugaj, Pracownia i Galeria Plenerowa Rzeźb Zbigniewa Maleszewskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-i-galeria-plenerowa-rze%C5%BAb-zbigniewa-maleszewskiego

        2. ul. Freta, Pracownia plastyczna Dłużniewskich, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-plastyczna-d%C5%82u%C5%BCniewskich

        3. ul. Freta, Pracownia architektoniczna im. Krystyny Gutkowskiej,  http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-architektoniczna-im-krystyny-gutkowskiej

        4. ul. Freta, Pracownia Barbary Pisarczyk-Niezgoda, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-barbary-pisarczyk-niezgody

        5. ul. Kanonia, Pracownia twórcza Stanisława Rzeckiego,

        6. ul. Nowy Świat, Pracownia Mariana i Piotra Nowińskich,

        7. ul. Nowomiejska, Pracownia malarska prof. Strzałeckiego, 

        8. ul. Piękna,  Artystyczna pracownia twórcza Janiny Żylińskiej- Zgrodna, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/artystyczna-pracownia-tw%C3%B3rcza-janiny-%C5%BCyli%C5%84skiej-zgrodna

        9. ul. Poznańskiej, Pracownia Sztuki Dekoracyjnej Br. Łopieńskich, Łopieńskich,http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-sztuki-dekoracyjnej-braci-%C5%82opie%C5%84skich

       10. Rynek Nowego Miasta, Historyczna pracownia Jarnuszkiewiczów, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/historyczna-pracownia-rodziny-jarnuszkiewicz%C3%B3w

       11. al. Solidarności, Pracownia Jacka Sempolińskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarska-jacka-sempoli%C5%84skiego

       12. al. Solidarności, Pracownia malarsko-konserwatorsk-fotograficzna,

       13. ul. Smolna, Pracownia rzeźbiarska Tchorek Bentall Studio,

       14. ul. Stara, Pracownia plastyczna Hanny Rechowicz, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-plastyczna-rechowicz%C3%B3w  

       15. ul. Świętojańska, Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna
             im. Jacka Müldner-Nieckowskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/warszawska-historyczna-pracownia-artystyczna-im-jacka-m%C3%BCldner-nieckowskiego        

       16. ul. Wiejska, Pracownia twórcza Amelii Barbary Münzer-Dąbrowskiej, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-plastyczna-amelii-barbary-munzer-d%C4%85browskiej   

       17. ul. Wiejska, Pracownia malarska Jacka Dyrzyńskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarska-prof-jacka-dyrzy%C5%84skiego    

       18. pl. Zamkowym, Pracownia scenograficzna Małgorzaty Treutler, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-scenograficzna-ma%C5%82gorzaty-treutler 

 

WOLA

  1. ul. Dzielna, Pracownia twórcza Tadeusza i Jacka Sowickich, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-graficzna-tadeusza-i-jacka-sowickich
  2. ul. Leonarda, Pracownia malarska Piotra i Aleksandra Kominczów. http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarska-piotra-i-aleksandra-komincz%C3%B3w
  3. ul. Prymasa Tysiąclecia, Pracownia projektowa Stanisława Soszyńskiego, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-wzornictwa-przemys%C5%82owego-stanis%C5%82awa-soszy%C5%84skiego
  4. ul. Syreny, Pracownia artystyczna Ludmiły Murawskiej-Peju, http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pracownia-malarsko-literacka-ludmi%C5%82y-murawskiej-%E2%80%93-p%C3%A9ju