Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Kontrola inwestycji przy ul. Smolnej 40 w Warszawie

opublikowano: Piątek, Kwiecień 17, 2015 - 14:23, monika.warniewska

Stołeczny Konserwator Zabytków zalecił wzmożenie nadzoru inwestorskiego, tak aby prowadzone roboty budowlane nie spowodowały dalszych uszkodzeń dekoracji na elewacji budynku.W zabytkowej kamienicy, wybudowanej w latach 1901-1903, przy ul. Smolnej 40, trwają prace związane z adaptacją i rozbudową obiektu. W dniu 27 marca 2015 r. Stołeczny Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę w budynku przy ul. Smolnej 40, której przedmiotem była ocena zabezpieczenia elewacji podczas wykonywanych robót budowlanych.
Już przed rozpoczęciem prac detal architektoniczny dekoracyjnej elewacji kamienicy znajdował się w złym stanie. Projekt remontu zakłada prace konserwatorskie i restauratorskie, a także odtworzenie części detalu, który przez lata zaniedbań poprzednich właścicieli uległ największym uszkodzeniom. Z uwagi na zły stan gzymsów projekt zakładał ich demontaż i odtworzenie w tej samej formie. Podczas kontroli stwierdzono jednak, że inwestor odstąpił od tego założenia. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że możliwe jest zastosowanie innej technologii wzmacniania stropów i wykonania wieńca, która pozwoli na zachowanie oryginalnej substancji gzymsów. Zamiast demontażu zostaną one poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim in situ.
Kontrola wykazała również, że inwestor właściwie zabezpieczył dekoracje znajdujące się w przejeździe bramowym, który jest najbardziej narażony na uszkodzenia ze względu na ciągłe przemieszczanie się pracowników oraz transport materiałów i sprzętu budowlanego. Stwierdzono jednak, że w trakcie prowadzonych prac powstały drobne nowe uszkodzenia dekoracji elewacji, których przyczyną było wprowadzanie do wnętrza budynków materiałów budowlanych. Wpisem do dziennika budowy Stołeczny Konserwator Zabytków zalecił wzmożenie nadzoru inwestorskiego, tak aby prowadzone roboty budowlane nie spowodowały dalszych uszkodzeń dekoracji na elewacji budynku. Inwestor oświadczył, że prace konstrukcyjne w obrębie ostatniej kondygnacji zostały już zakończone. Co za tym idzie, nie przewiduje się prac, które mogłyby stwarzać zagrożenie uszkodzeniem elewacji.
Prace konserwatorskie na elewacji, zgodnie z harmonogramem, mają się rozpocząć około połowy maja bieżącego roku.