Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Konserwacja kamiennej fasady kamienicy przy Marszałkowskiej 18 już na półmetku

opublikowano: Poniedziałek, Sierpień 26, 2019 - 11:50, kzawila

Rada m.st. Warszawy przyznała 229 tys. dotacji na remont konserwatorski kamiennej elewacji frontowej oraz okładziny z klinkieru od strony podwórza.

fot. Widok elewacji frontowej - stan przed rozpoczęciem prac

Luksusowa kamienica przy ul. Marszałkowskiej 18 została oddana do użytku w 1936 r. Budowę rozpoczęto rok wcześniej, realizując projekt wybitnego architekta Lucjana Korngolda. Zarówno w czasie oblężenia Warszawy w 1939 r., jak i w czasie walk podczas Powstania Warszawskiego budynek nie odniósł większych zniszczeń. Pod koniec lat 40. włączono go w obszar nowoprojektowanej Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Ominęła go przebudowa i w pierwotnej formie został włączony do zespołu zabudowy MDM.

 

Fasada kamienicy jest w całości oblicowana piaskowcem podolskim o żółtawej barwie. Pozostałe elewacje, w tym oficyn są - zgodnie z pierwotnym założeniem - otynkowane na gładko i pomalowane.

 

Celem prac jest zatrzymanie procesów destrukcji i przywrócenie kamienicy do dawnej świetności. Pełnej konserwacji z odtworzeniem zniszczonych detali architektonicznych zostaną poddane okładziny elewacji, kamienna i klinkierowa, portal wejściowy wykończony płytami czarnego bazaltu oraz przeszklone, metalowe drzwi frontowe.

 

Przy okazji remontu elewacji, Wspólnota zobowiązała się podjąć działania w celu uporządkowania parteru budynku w zakresie witryn i szyldów. Nie stanie się to jeszcze w tym roku, ale mamy nadzieję, że w niedługim czasie, dzięki wspólnym staraniom mieszkańców kamienicy i m.st. Warszawy uda się ujednolicić witryny.